Casa > Coneixement > Contingut

Aplicació de filtres de rentat en el tractament d'aigües vegetals

Jul 30, 2019

Si no es recicla tanta aigua, els residus seran molt greus. Aquí es fan servir filtres de rentat posterior per filtrar i interceptar les impureses de partícules en líquids de baixa viscositat. El seu excel·lent disseny estructural i la seva neteja automàtica proporcionen als usuaris un rendiment de maneig estable i fiable, alhora que redueixen considerablement els costos d’operació i manteniment.

Els filtres de rentat posterior són eficients energèticament, intel·ligent i totalment automatitzats. La precisió de filtració oscil·la entre els 25 i els 3000 micres, amb filtres d’acer inoxidable amb llacunes de línia o de malla super teixida, alhora que s’asseguren elevades taxes de filtració de les partícules contaminades als medis de procés. Els filtres de rentat posterior tenen un paper important en el tractament de l'aigua de la indústria siderúrgica amb la seva funció de tractament efectiu de l'aigua.

www.inocofiltration.com