Casa > Coneixement > Contingut

Nota d'instal·lació del filtre de rentat

Nov 21, 2017

Les especificacions del filtre han de coincidir amb la instal·lació de canonades, quan el flux del filtre no compleix els requisits de la canonada, es poden instal·lar dos (o més) filtres en paral·lel o fer el següent filtre.

El filtre ha d'estar instal·lat al sistema per protegir-se en la mesura del possible, l'impacte de l'entrada de baixa pressió i, per tant, s'ha d'instal·lar a prop de la font de pressió.

El filtre s'ha d'instal·lar al sistema de canonades en sèrie. Per assegurar un subministrament ininterromput d'aigua durant el temps d'inactivitat, es suggereix que s'estableixi un bypass al sistema, i s'ha d'establir la vàlvula de tall de tall per a la importació, exportació i bypass del filtre. Quan hi hagi un risc de recessió, s'ha d'instal·lar una vàlvula de retenció a la sortida del filtre.

Quan la selecció assenyali que l'aigua que flueix a través del filtre autolimpiador automàtic no supera la seva temperatura.

Lloc d'instal·lació amb freqüència trifàsica AC 380V (sistema trifàsic de quatre fils). La canonada de clavegueram no supera els 5 metres, per evitar la retrocessió.

Atenció del sistema de corrent continu a la precisió del filtre, pretractament, problemes de pressió, precaució tipus de control del temps intermitent del sistema.

Elecció raonable de l'entorn d'instal·lació, prestar atenció a la impermeabilitat, la pluja i la humitat.

Nota: el sistema de rentat de fons deixa de funcionar durant molt de temps o s'atura de forma estacional. Abans d'aturar el sistema, col·loqueu la quantitat adequada d'inhibidors de la corrosió a l'aigua i adopti mesures de protecció humida de l'aigua completa per reduir la corrosió i protegir el sistema.