Casa > Coneixement > Contingut

Filtre de rentat mètodes de manteniment rutinari

Feb 27, 2018

El filtre de rentat és un sistema utilitzat per controlar la contaminació dels equips principals, de manera que en el sector industrial s'utilitza àmpliament. Pel que fa al filtre de rentat, el seu rendiment és important, però per mantenir el rendiment superior de l'equip s'ha mantingut, tan important com el manteniment rutinari.

Per tal que el filtre de rentat tingui una bona eficiència de treball i una vida laboral ideal, és necessari no només mantenir-lo amb regularitat, sinó també mantenir-lo de manera correcta. Tanmateix, moltes persones tenen molts malentesos sobre el manteniment rutinari del filtre de rentat, que no només pot prevenir eficaçment el filtre de rentat, sinó que també té un paper contraproduent.

Si el filtre de rentat té una vàlvula de derivació, moltes persones pensen que el sistema de vàlvules de bypass del filtre de rentat i la vàlvula de relleu tenen el mateix efecte a causa d'una incomprensió de la vàlvula de bypass. De fet, si no els requisits de la continuïtat del treball són particularment elevats, intenteu no triar amb el filtre antilliscant de la vàlvula de bypass. Un cop utilitzat, cal netejar ràpidament el filtre de reemplaçament per garantir un funcionament fiable del sistema.

Hi ha moltes persones que la performance dels filtres de rentat superior o no i la vida del filtre de rentat de banda té una alegria directa, però de fet només per assegurar la qualitat del treball i per assegurar la neteja del sistema del cas, es pot dir que com més llargs esperança de vida millor.

El filtre de rentat és el subministrament d'un mitjà indispensable a la canonada, que té un cartutx de filtre de mida determinada, les impureses estan bloquejades. Quan la necessitat de netejar, sempre que es retiri el cartutx extraïble, es pugui manipular de nou, per tant, l'ús del manteniment és molt convenient. Http: //www.inocofiltration.com