Casa > Coneixement > Contingut

Obres de filtre de retrolavado

L'aigua entra per l'entrant, primer a través de la gruixuda de filtre de partícules més gran d'impureses i després a filtre fina. En el procés de filtre, filtre fina acumularà gradualment aigua brutícia, impureses, la formació de la capa d'impureses de filtració, dipositat per la capa d'impureses dins del filtre fina interior, filtre tan fina dins i fora de la formació d'una diferència de pressió.


Quan la pressió de filtre assoleix el valor predeterminat, començarà el procés de neteja automàtica, durant els quals el subministrament d'aigua continua fluint, la vàlvula de neteja s'obre, la pressió en la Cambra de neteja i la succió caiguda dràstica, a través de la cartutx i la diferència de pressió entre col·lector d'aspiració i la Cambra a través de la boca per produir una aspiració, formant un procés aspiració succió neteja de clavegueram. Al mateix temps, el motor elèctric unitats col·lector d'aspiració de fer moviment helicoïdal en la direcció axial. La combinació de moviment axial i moviment rotatiu de la succió netejador completament neteja tota la superfície interior de la pantalla. Tot el procés de vermellor només porta desenes de segons. Vàlvula tancada al final de la neteja. El filtre comença a preparar per al pròxim cicle Fogot.