Casa > Coneixement > Contingut

Precaucions del filtre de bosses

Apr 20, 2019

La pols de partícules es mou en inèrcia al flux d’aire. Quan les fibres estan disposades en trastorns, el flux d’aire canvia de direcció i les partícules estan lligades a les fibres a causa de la inèrcia que desvia de la direcció. Com més gran és la partícula, més fàcil és impactar i millor serà l’efecte. Les petites partícules de pols fan moviments irregulars. Com més petites són les partícules, més intensos són els moviments irregulars, més possibilitats de colpejar els obstacles i millorar l’efecte filtrant.

Comproveu regularment la superfície d’entrada del filtre per tal d’obstruir o bloquejar la matèria estranya a la superfície del material de filtre; si hi ha algun objecte que bloqueja la superfície, hauria de ser eliminat; Si la superfície del material de filtre està danyada seriosament, cal substituir-la per un nou material de filtre o substituir-lo per un nou filtre. tornar a instal·lar.

Quan instal·leu el filtre, assegureu-vos que el límit d'estanquitat del marc estigui ben segellat per evitar que es produeixi una fuga d'aire. cap objecte pesat pot ser colpejat contra la superfície del filtre i no es pot aplicar cap força per tirar la superfície del filtre del filtre; La longitud de la bossa de filtre és perpendicular al sòl per assegurar l’efecte de filtratge del subministrament d’aire i augmentar la vida útil. Www.inocofiltration.com