Casa > Coneixement > Contingut

Posada en marxa i eficàcia dels equips de filtració d'auto-neteja

Jan 06, 2019

La pantalla de filtrat automàtic és una part important del filtre d'auto-neteja . El filtre d'auto-neteja és una espècie de pantalla de filtre d' auto-neteja per interceptar directament les impureses de l'aigua, eliminar els sòlids suspesos i les partícules, reduir la terbolesa, purificar la qualitat de l'aigua i reduir. El sistema produeix brutícia, algues, òxid, etc. l'aigua i protegir els equips de precisió d'altres equips del sistema.

 

L'aigua entra al cos del filtre d'auto-neteja de l'entrada d'aigua. A causa del disseny intel·ligent, el sistema pot identificar automàticament el grau de deposició d'impureses i descarregar automàticament el senyal de la vàlvula de clavegueram. Al netejar el dispositiu de filtre, l'indicador d'alimentació s'ha d'encendre quan l'interruptor d'alimentació estigui activat primer.

 

En ajustar la part elèctrica, tingueu en compte que la direcció de rotació del motor ha de ser coherent amb la direcció del marcatge; en ús, la pressió diferencial s'ha de fixar d'acord amb els requisits reals del sistema de camp, de manera que les clavegueres es puguin netejar amb el temps. Quan el sistema requereix una neteja forçada manual de les aigües residuals, el sistema de control es pot transferir al control manual, però el mode de funcionament específic ha de fer referència al manual. Www.inocofiltration.com