Casa > Coneixement > Contingut

Classificació del filtre

Sep 21, 2019

Segons la ubicació i l’ús del filtre, es pot dividir en dues categories: filtre gruixut i filtre fi.

1. El filtre gruixut s’utilitza principalment davant de bombes, comptadors i vàlvules per protegir l’equip de grans partícules metàl·liques.

La precisió és bàsicament de diverses desenes de micres o més. La filtració fina és principalment per purificar el fluid i protegir el procés. La seva precisió

L'interval és, bàsicament, entre 0,01 i 30 micres.

2, segons els requisits de disseny de fabricació es poden dividir en: recipients a pressió i recipients sense pressió

La norma GB150 o ASME s’implementa d’acord amb l’allotjament del filtre dissenyat i fabricat per al recipient a pressió.

Els vaixells sense pressió s’executen d’acord amb la norma SH / T3411 o HGT 21637.

3, segons l'ús dels mitjans es poden dividir en: filtre de gas i filtre de líquid

El filtre de gas és adequat per a la divisòria hidrogràfica de separació de gas sòlid i es pot utilitzar per a la purificació, separació i recuperació de gasos. Filtre de líquid

Adequat per a dominis ** de separació de líquids i sòlids, com la filtració de lubricants, la filtració a la indústria petroquímica i el tractament d’aigües residuals. https://www.inocofiltration.com/