Casa > Coneixement > Contingut

Filtre separador d'ús i manteniment

Nov 21, 2017

Separador de filtre instal lat, vostè pot treball continu, fiable a llarg termini, generalment no obriu la tapa de neteja, però en general ha de prestar atenció als següents punts:

1) deflació puntual. Per al filtre vàlvula manual d'hemorràgia, hemorràgia manual ha de ser realitzada a cada operació, com l'acumulació excessiva de gas a l'habitatge afectarà el normal funcionament del filtre.

2) sovint posen el precipitat. Després de cada operació de proveïment, han de ser posats a la sedimentació, sedimentació en l'aigua és normal. Si el dipòsit va ser trobada impureses sòlides, cal identificar la causa i adoptar les mesures oportunes.

3) pal per enregistrar la diferència de pressió. Després de cada operació, ha de ser registrada en el manteniment registre filtre pressió i combustible rendiment, per tal de determinar si el separador de filtre està funcionant pròpiament. Si trobeu una caiguda sobtada en la pressió, vostè ha immediatament deixi d'utilitzar i obrir ràpidament la prova de tapa per identificar la causa.

4) reemplaçar el filtre.

Quan es produeixin les condicions següents, Coalescència filtre ha de ser substituït:

Pressió ① per 0.1Mpa

② l'ús de més de sis mesos

Dany de filtre ③ (caiguda de pressió va caure de sobte)

Quan els fenòmens següents ha de ser substituït quan la separació filtrar:

Filtre ① danyat

② filtre d'aigua ha fallat la comprovació