Casa > Coneixement > Contingut

Característiques del procés de filtració de múltiples capes del filtre de rentat

Nov 28, 2018

La filtració de múltiples capes del filtre antilliscador adopta un material de filtre de diferents materials per formar una capa de filtre de doble capa o una capa de tres capes, el mitjà de filtre amb menor densitat es troba a la capa superior i el material de filtre amb una major la densitat es troba a la capa inferior. El material de filtre de doble capa generalment adopta antracita i sorra de quars, i el material de filtre de tres capes generalment adopta antracita, sorra de quars i magnetita o granat.

Quan el filtre de rentat es trasllada, es estratifica automàticament a causa de la densitat del material del filtre. Aquest mètode de filtratge té els avantatges de la gran capacitat d'intercepció, curt període de filtració, bona qualitat d'efluents i alta velocitat de filtració. Els filtres antilliscants es poden utilitzar per al tractament d'aigua en una varietat de sistemes d'aigua circulants, a més de clarificadors de circulació hidràulica i clarificadors d'agitació mecànica.

En el clarificador de circulació hidràulica, la circulació del fang està basada en el principi de l'expulsor, és a dir, la potència de l'aigua d'entrada s'utilitza per promoure el flux de fons dels fangs, de manera que l'aclaridor es caracteritza per no tenir peces giratòries i un estructura simple. El clarificador d'agitació mecànica es caracteritza per l'ús de reaccions de contacte i reaccions de contacte de l'escòria mecànicament agitat. Http: //www.inocofiltration.com/