Casa > Coneixement > Contingut

Reutilització de filtres de gas

Apr 26, 2019

En moltes aplicacions, els filtres d’esterilització de gasos hidrofòbics s’utilitzen de nou o es refereixen a ús a llarg termini. L’usuari del filtre primer ha de fer referència al manual del fabricant, centrant-se en el cicle acumulat d’esterilització que el filtre pot suportar i el procés d’esterilització correcte per evitar que el procés de producció estèril es vegi compromès a causa de l’ús excessiu del filtre. L’usuari no pot determinar la vida real del filtre basant-se únicament en les dades en condicions de laboratori proporcionades pel fabricant i cal considerar l’impacte de les condicions reals del procés.

Les opcions d’ús repetit / llarg termini són les següents. Es presta especial atenció al risc creixent dels mètodes següents. Els usuaris han de realitzar una avaluació i selecció de riscos segons els requisits específics del procés:

Instal·leu els filtres en paral·lel i, quan es fa servir, es pot provar la integritat i l'ús previ de l'altre.

Utilitzeu filtres redundants, com ara dos filtres en sèrie, utilitzant una combinació de comprovacions d’integritat periòdica i substitucions periòdiques.

Proves periòdiques d’integritat i substitució periòdica, combinades.

Realitzeu proves d’integritat només després de la primera esterilització.

Realitzeu les comprovacions d’integritat només després d’haver completat la instal·lació.

No detecteu la integritat i confieu únicament en dades històriques per determinar el cicle de substitució. Www.inocofiltration.com