Casa > Coneixement > Contingut

Filtre i aplicació de rentat posterior RFT

Apr 18, 2019

El filtre de rentatge automàtic RFT és un dispositiu d'autoneteja que filtra contínuament partícules de fluids de baixa viscositat. Les seves principals característiques són l’alta fiabilitat i els baixos costos de manteniment.

El filtre té una precisió de filtració de 30-1000 μm per garantir una separació eficient de les impureses del fluid. Quan la diferència de pressió entre l’element del filtre i la pressió s’ajusta al valor establert, l’arrencada es posa en marxa immediatament i es realitza l’auto-neteja. I la filtració no s'interromp durant el rentat. Les partícules sòlides del fluid acceleren el desgast dels components del sistema, canonades i vàlvules que provoquen una avaria prematura dels components del sistema i la qualitat del producte processat final.

A causa de la seva estructura compacta, alta fiabilitat, baix cost de funcionament i una llarga vida útil, el filtre de rentatge posterior s'aplica a totes les indústries que eliminen partícules sòlides en fluids de baixa viscositat. Només ha de canviar el material de l’element del filtre i el segellat segons el filtrat. Ideal per al sector industrial. Www.inocofiltration.com