Casa > Coneixement > Contingut

si heu de prestar atenció quan feu servir el separador de filtres

Sep 19, 2019

Quan el separador de filtres s’utilitza normalment, primer s’hauria de desinflar a temps. Especialment per al filtre amb la vàlvula de vent manual instal·lada, s’ha de realitzar una deflació manual durant cada operació per evitar l’acumulació excessiva de gas a l’allotjament. El filtre funciona correctament.

Al mateix temps, després que el separador del filtre es realitzi, s'ha de precipitar i l'aigua del sediment és normal. Si es troben impureses sòlides durant les precipitacions, s’ha d’identificar la causa i s’ha de prendre el tractament de manera puntual. I per mantenir la pressió d’enregistrament i el cabal de combustible, per tal de determinar si el separador del filtre funciona correctament. Si la diferència de pressió cau sobtadament, deixa d’utilitzar-lo immediatament i obre la coberta a temps per conèixer la causa.

https://www.inocofiltration.com/