Casa > Coneixement > Contingut

El paper de filtre autonetejables en rural d'aigua potable

Dec 28, 2018

El problema d'aigua potable ha estat sempre el focus d'obra rural, i el nombre de projectes d'aigua potable rural és gran, de mida petita i pobre en qualitat d'aigua. Això requereix un equip de tractament d'aigua, i auto-neteja de filtres juguen un paper corresponent en potabilització rural. Permetre l'aigua potable a complir les normes corresponents.

 

Per tal de garantir que l'aigua potable pot complir els requisits, és molt important adoptar els processos de tractament d'aigua eficients i avançats. Filtre autonetejables és una mena de filtre que directament intercepta les impureses en aigua, elimina els sòlids en suspensió i partícules, redueix la terbolesa, purifica l'aigua de qualitat, redueix sistema incrustacions, algues, òxid, etc., per purificar l'aigua i protegir altres sistemes.

 

L'aigua entra en el cos de filtre d'auto-neteja de l'entrada d'aigua. A causa del disseny intel·ligent, el sistema pot automàticament identificar el grau de deposició d'impureses i automàticament descarrega el senyal de vàlvula d'aigües residuals. En l'actualitat de la contaminació-Microordinador de font d'aigua, auto-neteja filtre s'utilitza per dur a terme diverses substàncies orgàniques tòxics i perjudicials. Intercepció, protecció efectiva de la salut de l'aigua potable i seguretat. www.inocofiltration.com