Casa > Coneixement > Contingut

Quines són les característiques de neteja del filtre de retrocés?

Sep 06, 2018

El filtre de clavegueram de reculada es filtra mitjançant una pluralitat de cartutxos de filtre, i l'àrea de filtració dissenyada és de 3 a 5 vegades de la zona d'entrada i sortida, i l'àrea de filtració efectiva és gran i la pèrdua de pressió és petita. Al mateix temps, el dispositiu disposa d'una boca d'instal·lació, que és convenient per carregar i descarregar el cartutx de filtre, i és convenient per al manteniment i el manteniment.

 

El filtre de rentat té un avançat sistema de control, el sistema de control té una gran precisió i el seu mode de funcionament i estat d'operació es poden ajustar segons la qualitat de l'aigua per millorar la seva capacitat d'adaptació a la qualitat de l'aigua. Durant l'operació, la pressió i el temps diferencials es controlen al mateix temps o per separat. Es pot seleccionar arbitràriament d'acord amb les condicions i requisits reals de treball, i es pot operar automàticament. Al mateix temps, es pot configurar l'interruptor de transferència manual / automàtica, el mode de control es pot configurar prèviament i es pot realitzar una mútua elèctrica. bloqueig ,

 

A més, el filtre de rentat es proporciona amb un control local i, si cal, es pot proporcionar un commutador de control remot per realitzar operacions locals i operacions de control remot. A més, també té les funcions de funcionament de sortida d'estat, sortida d'alarmes d'errors, etc., per assegurar que l'equip utilitza la funció de filtre de backflushing en condicions segures i fiables.http: //www.inocofiltration.com/