Casa > Notícies > Contingut

Mestre estàtic Principi de treball

Nov 21, 2017

El principi de funcionament del mesclador estàtic és permetre que el flux de fluids en la canonada afecti diversos tipus d'elements de plaques, incrementi el gradient de velocitat o forma el flux turbulent del fluid laminar, el flux laminar és "segmentació - moviment de posició - reunió", quan és turbulent Flux, a més dels tres casos anteriors de fluid, però també en la direcció de la secció transversal produeixen corrents violents de Foucault, una forta força de cisallament que actua sobre el fluid, el fluid segueix la segmentació i la barreja, i finalment es barreja per formar el desitjat emulsió El motiu pel qual s'anomena mesclador "estàtic" significa que no hi ha parts mòbils a la canonada i només components estacionaris.

El procés de mescla de mesclador estàtic és una sèrie de tubs buits instal·lats en diferents especificacions de la unitat de mescla. Com a resultat de la unitat de mescla, el líquid és esquerrà, dretà i dret, canviant la direcció del mesclador de flux constantment, empenyent el fluid central a la perifèria i empenyent el fluid perifèric cap al centre, resultant en un bon efecte de mescla radial. Al mateix temps, la rotació del mateix fluid es produeix en la interfície dels components adjacents. Aquesta perfecta circulació radial permet barrejar el material uniformement. Els mescladors estàtics són equips de mescles que no es mouen i d'alta eficiència que tallen, esquilen, giren i remeten dos o més fluids a través d'una unitat de mescla ajustada dins del tub per aconseguir un propòsit ben dispersat i ben barrejat.